Hoạt động M&A bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam: M&A Bất động sản thu hút mạnh nhà đầu...

Theo báo cáo về thị trường M&A Việt Nam (thâu tóm và xác nhập dự án), giai đoạn 2017-2018 của nhóm nghiên cứu của...
Một thương vụ của Dragon Capital với DXG.

Quỹ ngoại nắm bắt cơ hội đầu tư vào các công...

Các công ty Việt Nam vẫn giữ được vị thế trong mắt các quỹ đầu tư nước ngoài bất chấp xu hướng rút vốn...